Kwaliteitszorg

Als kleinschalige Daltonschool hebben wij een zorgvuldig uitgestippeld beleid om de kwaliteit van ons onderwijs, de algemene kwaliteit van omgang en omgeving op school en de vooruitgang van ons onderwijs te waarborgen. Op deze pagina staan de belangrijkste stukken die onze kwaliteitsbeleid waarborgen. Ook bieden wij hier de overige downloads aan die aansluitend aan de missie en visie van onze school en schoolbestuur Lauwers en Eems zijn opgesteld.

Heeft u vragen over een van deze documenten? Schroom niet en neem contact met ons op! Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0595-433344. U kunt vragen naar schoolleider Sarah Diekstra.


PDF Downloads

Resultaten tevredenheidsonderzoek 2018:
Publieksposter ODBS Nijenstein.pdf

Schooljaarplan 2019-2020:
Schooljaarplan 2019-2020

Schoolplan ODBS Nijenstein 2019-2023:
Schoolplan-odbs-nijenstein

School Ondersteuningsprofiel 2017-2018:
schoolondersteuningsprofiel-nijenstein-2017-2018

Uitslag tevredenheidsenquete:
Download de uitslag (pdf)