ODBS Nijenstein - Openbare Daltonschool in Zandeweer

Wij zijn er voor uw kind. Wij zijn er om uw kind te onderwijzen en kennis en vaardigheden te leren. Om dat goed te kunnen doen moet uw kind het fijn hebben bij ons op school. Om dat goed te kunnen doen moeten alle kinderen in harmonie met elkaar samenwerken. Om dat goed te kunnen doen moeten onze leerkrachten zich met enthousiasme en volle aandacht op het lesgeven aan de leerlingen kunnen richten. Dat zijn de dingen waar wij bij ons op school voor zorgen.
 

Onderwijs volgens de Dalton onderwijsvisie

Wij geven ons onderwijs volgens de Dalton onderwijsvisie. Heel belangrijk is in ieder geval dat wij onze lessen aanpassen aan de individuele talenten en mogelijkheden van uw kind. Om de ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen begeleiden past geen standaard programma, maar kijken we hoe we dat voor ieder kind het beste kunnen doen.
 

Een kleine school midden in de samenleving

Wij zijn een kleine school, maar groot genoeg om ervoor te zorgen dat uw kind voldoende leeftijdsgenoten heeft om mee te spelen en mee samen te werken. Doordat we een kleine school zijn leren de kinderen bij ons goed samenwerken en met respect met elkaar omgaan. Dat is één van de voordelen van kleine scholen, zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken.

Lees meer over onze school »
We werken sinds enige tijd met Snappet op school. Dit is een digitaal onderwijsplatform waarmee de...