Activiteitencommissie

Een aantal van de vieringen en bijzondere gebeurtenissen wordt door de ouders van onze school georganiseerd en ondersteund. Voorbeelden zijn de Sinterklaasviering en het maken van de 'stoetbomen'. Daarvoor hebben we een activiteitencommissie.

 

Wat doet onze activiteitencommissie allemaal?

De inzet van de activiteitencommissie blijft niet beperkt tot het organiseren van activiteiten, ze ondersteunt ons ook bij een groot aantal andere zaken. De activiteitencommissie houdt eenmaal per jaar een jaarvergadering waarin ze onder andere verslag uitbrengt van de activiteiten van het voorgaande jaar en waarin nieuwe ouders voor de activiteitencommissie worden gekozen.
De jaarvergadering is toegankelijk voor alle ouders van onze school, en alle ouders kunnen zitting nemen in de activiteitencommissie. Voor de vele activiteiten die we jaarlijks voor onze leerlingen organiseren is de inzet van de activiteitencommissie, de inzet van u wellicht, onmisbaar. Door de hulp van ouders kunnen we de activiteiten vaker en beter organiseren en ze op een leukere manier vormgeven.
Nieuws van en over de activiteitencommissie of verzoeken vanuit de activiteitencommissie worden via de nieuwsbrief en de website met u gecommuniceerd, soms ook direct door een brief van de activiteitencommissie aan u. Sommige doorlopende zaken worden door middel van een briefje dat aan uw kind wordt meegegeven, met u gecommuniceerd. Wat de activiteitencommissie precies doet en op welke wijze ze werkt, staat beschreven in het reglement van de activiteitencommissie die u via onze website kunt downloaden of bij de locatie-coördinator kunt opvragen.
Als u vragen over of voor de activiteitencommissie heeft kunt u ook contact met een van de ouders in deze commissie opnemen. Verderop staat de samenstelling van de activiteitencommissie beschreven.


Vrijwillige bijdrage en budget

Wij krijgen van de overheid geen geld voor het organiseren van festiviteiten en bijzondere gebeurtenissen. Om haar werk te kunnen doen, heeft de activiteitencommissie wel een budget nodig. Een deel van dat budget wordt wel door onze school aan de activiteitencommissie toebedeeld, maar de activiteitencommissie zorgt zelf voor extra inkomsten. Daarnaast vragen we u om een vrijwillige bijdrage die ook voor de activiteiten die de activiteitencommissie organiseert, wordt ingezet. De jaarlijkse bijdrage is vrijwillig. Het niet voldoen van de ouderbijdrage mag niet leiden tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten op Nijenstein.

Van de ouderbijdrage worden o.a. Sint Maarten, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, en de Paasviering bekostigd. Daarnaast worden er nog vele andere leuke activiteiten georganiseerd waarbij vaak op drinken en wat lekkers wordt getrakteerd. Het Sinterklaas- en Kerstfeest zijn de grootste kostenposten van het beschikbare budget.

De activiteitencommissie beheert zelfstandig haar budget en heeft daarvoor een eigen bankrekening. Op de jaarvergadering legt ze verantwoording over de besteding van dat budget af.  De extra inkomsten voor de activiteiten werft de activiteitencommissie onder andere door oud papier op te halen in Zandeweer en omgeving of een verkoopactie te organiseren. 


Wat kunt u nog meer doen?

U kunt de activiteitencommissie steunen, en daardoor de bijzondere gebeurtenissen voor uw kind mogelijk te maken, door uw oud papier te verzamelen. De opbrengst daarvan gaat naar de activiteitencommissie.
 

Samenstelling van de activiteitencommissie:

Ineke Molenkamp (voorzitter, coördinator oud papier, aanspreekpunt, penningmeester)
Iris Dijkema
Brigitte Donck
Dietha Velthuis-Eenling
Ineke Steendam
contactpersoon team en activiteitenraad:
Willemien Zigterman (leerkracht groep 1-2-3)