Lestijden en Gymnastiektijden

Op ODBS Nijenstein wordt gewerkt met een continurooster. De lestijden zijn onderstaand weergegeven.


Groep 1 t/m 4

Maandag   
8.30-14.30
11.45-12.30 lunchpauze

Dinsdag     
8.30-14.30
11.45-12.30 lunchpauze

Woensdag
8.30-12.30

Donderdag   
8.30-14.30
11.45-12.30 lunchpauze

Vrijdag   
8.30-12.00

 

Groep 5 t/m 8

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag   
8.30-14.30
lunchpauze 12.00-12.30

Woensdag   
8.30-12.30

 

Gymnastiek

De gymlessen worden voor een deel door de leerkrachten van de groepen gegeven en voor een deel door de vakleerkracht gym. De gymlessen worden gegeven in het gymlokaal van onze school. Groep 1 en 2 krijgen alleen gym van hun eigen leerkrachten. De groepen 3 t/m 8 krijgen 1 keer per week gym van hun eigen leerkracht en 1 keer per week van de gym-leerkracht.
 
Op de volgende dagen wordt er gegymd:
Maandag:                      groep 3 t/m 8
Woensdag:                    groep 3 t/m 8

Voor groep 1 en 2 wisselt dit, de kleuters hebben hun gymschoenen altijd op school liggen.