Kapstokregels voor een fijn klimaat

Om voor uw kind een veilig, goed en stabiel leer- en leefklimaat en een prettige omgeving te realiseren hebben we een aantal gedragsregels opgesteld. In deze gedragsregels sluiten we aan bij de uitgangspunten van het Dalton onderwijs.
Dat doen we door maar drie zogenaamde kapstokregels te gebruiken. Onze kapstokregels zijn algemeen en uw kind zal leren om deze algemene regels te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Door uw kind op deze manier een aantal algemene uitgangspunten aan te reiken, leert hij of zij inhoud te geven aan samenwerking, vrijheid en verantwoordelijkheid, effectiviteit en zelfstandigheid.
 

De afspraken in de praktijk

Wij hebben de afspraak met alle leerkrachten dat iedereen van onze school onze leerlingen aanspreekt op ongewenst gedrag. Wij spreken elkaar onderling ook aan op het naleven van deze eigen onderlinge afspraak. Aan het begin van ieder schooljaar bespreken we de kapstokregels met onze leerlingen zodat ze bij iedereen bekend zijn en duidelijk zijn. In groep 1 nemen we daar rustig de tijd voor en beginnen we door elke week 1 regel uit te leggen en komen we daar elke dag van de betreffende week kort op terug.
 
                 
Natuurlijk vinden kinderen het soms moeilijk om zich aan de regels te houden. Als uw kind zich niet aan de regels houdt spreken we hem of haar daarop aan op een vriendelijke en niet-bestraffende manier. Als uw kind moeite houdt met het naleven van de regels dan zullen we daar met hem of haar individueel extra aandacht aan geven. We gebruiken daarvoor vanaf groep 4 een individuele kaart. Op die kaart staan de kapstokregels en we schrijven daarbij wat uw kind heeft gedaan wat niet past bij de betreffende regel(s). Dat vullen we direct in als uw kind een regel overtreedt. We vragen uw kind dan om zelf te beschrijven wat er is gebeurd, op welke regel dat van toepassing is, wat zijn of haar rol was en wat hij of zij gaat doen om dat op te lossen. Als uw kind moeite blijft houden met het naleven van de regels dan nemen we contact met u op en bespreken we dat met u.
 

Onze (kapstokregels) zijn:

  •  Een regel voor het omgaan met elkaar: We zijn aardig voor elkaar.
  • Een regel voor het omgaan met materialen: We zorgen goed voor onze spullen.
  • Een regel voor bewegen binnen en buiten onze school: We lopen in school, buiten mogen we rennen.
 
In de klaslokalen hangen deze regels, met een plaatje en eenvoudige, rijmende tekst die ook voor de kleinsten te begrijpen en te onthouden is.