Het team

Het team van ODBS Nijenstein bestaat uit de volgende mensen:

- Groep 1/2/3:      Willemien Zigterman
                                  maandag t/m vrijdag
                                  aanspreekpunt groep 1/2/3
                                  w.zigterman@lauwerseneems.nl
                            
                                                        

- Groep 4/5:       Greetje Tolhuizen   
                                 maandag, dinsdag
                                 lid van de MR
                                 g.tolhuizen@lauwerseneems.nl

                             
                            
                             Kees Schulte

                                dinsdag ( om en om), woensdag, donderdag, vrijdag
                                 lid van de MR
                                 ICT-coördinator
                                 k.schulte@lauwerseneems.nl

- Groep 7-8:       Inge Bisschop
                              maandag, dinsdag, woensdag
 
                         Greetje Tolhuizen

                             donderdag, vrijdag
                              g.tolhuizen@lauwerseneems.nldirecteur:        Eddy lukje
                            aanwezig op dinsdag, donderdag, vrijdag (om en om)
                            e.lukje@lauwerseneems.nl
                            nijenstein@lauwerseneems.nl

Aanspreekpunt bij afwezigheid directeur: Greetje Tolhuizen ( vervanger Willemien Zigterman)

De intern begeleider is:  Belinda Bosscher (donderdag)
                                                 

De vakleerkracht gymnastiek is:   Mignon Hekkema
                                                              aanwezig op woensdag
                                                              m.hekkema@lauwerseneems.nl

De vakleerkracht GVO/HVO zijn:    Alberta de Vries (GVO)
                                                                   aanwezig op dinsdagochtend

                                                                 Richt Bouma (HVO)
                                                                    aanwezig op dinsdagochtend