Onze school

Wij zijn een kleine school, maar groot genoeg om ervoor te zorgen dat uw kind voldoende leeftijdsgenoten heeft om mee te spelen en mee samen te werken. Doordat we een kleine school zijn leren de kinderen bij ons goed samenwerken en met respect met elkaar omgaan. Dat is één van de voordelen van kleine scholen, zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken.

 

 
Wij zijn er voor uw kind. Wij zijn er om uw kind te onderwijzen en kennis en vaardigheden te leren. We willen dat uw kind het fijn heeft bij ons op school. Om daarvoor te zorgen moeten alle kinderen in harmonie met elkaar samen kunnen werken. Om dat goed te kunnen doen zullen onze leerkrachten zich met enthousiasme en volle aandacht op het lesgeven aan de leerlingen richten. 

Wij geven ons onderwijs volgens de Dalton onderwijsvisie. Heel belangrijk is in ieder geval dat wij onze lessen aanpassen aan de individuele talenten en mogelijkheden van uw kind. Om de ontwikkeling van onze leerlingen te kunnen begeleiden past geen standaard programma, maar kijken we hoe we dat voor ieder kind het beste kunnen doen.