Historie school

Onze school is in 2015 ontstaan uit de fusie van de ODBS de Schutsluis in Oldenzijl en OBS Onnema in Zandeweer. Hoewel er al vanaf 1950 een basisschool op de plaats waar onze school staat, is gevestigd, is er in de loop van de jaren het nodige veranderd.

 

 
De dorpsschool van Zandeweer verhuisde in het midden van de 20e eeuw naar de Onnemaweg. De school in Oldenzijl fuseerde in 2015 met de school in Zandeweer en verhuisde toen naar Zandeweer.
De naam Nijenstein voor de fusieschool Zandeweer/Oldenzijl refereert naar een voormalige borg die in het dorp Zandeweer heeft gestaan. De borg staat bekend als de borg Nijenstein en als de borg Scheltema-Nijenstein.
De borg heeft gestaan aan de rand van Zandeweer, tussen Oldenzijl en Zandeweer/Zevenhuizen. In de archieven wordt voor het eerst melding van de borg gemaakt (die toen nog niet onder de naam Nijenstein bekend stond) in 1482. Tot 1585 is de borg bewoond door het geslacht Scheltkema. De borg is daarna een aantal keren van eigenaar/bewoner veranderd. In 1627 is het gekocht door Edzart Jacob Clant die de borg heeft laten afbreken en op dezelfde plaats een geheel nieuwe borg heeft gebouwd, die hij Nijenstein noemde. Deze naam zal waarschijnlijk gekozen zijn omdat het verwijst naar een nieuw (steen)huis. Nijenstein is daarmee een van de weinige voorbeelden van de bouw van een geheel nieuwe borg in de 17e eeuw. In 1811 is de borg  afgebroken.
Als onderdeel van de fusie van De Schutsluis en de Onnema is er onder de leerlingen, ouders en dorpsbewoners een namenwedstrijd uitgeschreven. Van de 44 inzenders stelde meer  dan een  kwart de naam 'Nijenstein' of een  variant daarvan voor.