De Kinderraad

Op onze school vinden we het belangrijk dat kinderen een stem hebben in het reilen en zeilen van alledag. Daarom hebben wij een kinderraad die meedenkt en werkt aan het verbeteren van onze school. De Kinderraad wordt gevormd door enkele leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 en één van de leerkrachten, juf Julia Toonder.

Wat doet de Kinderraad?

Het doel van de Kinderraad is om met ideeën en feedback van de kinderen de school fijn te houden en nog beter te maken. In de Kinderraad komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • Inrichting van de school
  • Buitenspelen
  • Inrichting van het onderwijs
  • Hoe gaan we met elkaar om?
  • Ideeënbusje van de klas (mening en suggesties van klasgenoten)
  • Het organiseren van acties, waaronder de flessenactie. Leerlingen van de school mogen lege flessen inleveren. De opbrengst wordt door de kinderraad gebruikt om activiteiten en/of aanschaf van materialen te bekostigen.